• مهمانپذیر نوید

شرح


مهمانپذیر نوید با چهره ای متفاوت از سایر مهمانپذیرها و با موقعیتی مناسب در شهر میزبان میهمانان گرامی می باشد. دیواره های این مهمانپذیر با رنگ های متنوع خود جلوه ی جدیدی را به نمایش می گذارد که در نوع خود بسیار جالب و خاص است.

امکانات هتل

پارکینگ به صورت رایگان در اختیار میهمانان قرار میگیرد